Chánh án TAND Tối cao vừa có văn bản hướng dẫn các toà án địa phương về việc đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt đối với người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù không đủ điều kiện đề nghị đặc xá mà có yêu cầu đối nội, đối ngoại hoặc người đang được hoãn chấp hành án phạt tù mà có yêu cầu đối nội, đối ngoại.

Cụ thể, để đáp ứng yêu cầu về đối nội, đối ngoại của nhà nước, người đang được hoãn chấp hành án phạt tù hoặc người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Có văn bản của Chủ tịch nước yêu cầu đặc xá.

- Có văn bản đề nghị đặc xá của các nước, các tổ chức quốc tế.

- Có văn bản đề nghị đặc xá của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các Ban của Đảng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên.

TAND Tối cao hướng dẫn về đề nghị đặc xá trường hợp đặc biệt - ảnh 1
TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử một vụ án hình sự. Ảnh minh hoạ: NGÂN NGA

 
 

Vệc lập danh sách, hồ sơ đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt đối với người đang được hoãn chấp hành án phạt tù, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù mà có yêu cầu về đối nội, đối ngoại thì được thực hiện theo quy định tại Mục IV Hướng dẫn số 248/TANDTC-V1 ngày 12-7 của TAND Tối cao.

Khi có văn bản yêu cầu đặc xá của Chủ tịch nước hoặc văn bản đề nghị đặc xá của các cơ quan trên thì Chánh án TAND cấp tỉnh, Chánh án tòa án quân sự cấp quân khu có trách nhiệm lập danh sách, hồ sơ đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt cho người đang được hoãn, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù mà có yêu cầu đối nội, đối ngoại của nhà nước và gửi về TAND Tối cao trước ngày 10-8. Từ đó, TAND Tối cao tổng hợp, gửi Chính phủ trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định.